ປະເພດ - ຂ່າວການເດີນທາງການຄ້າ

ຂ່າວແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການຄ້າແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ທ່າອ່ຽງ. ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ ເພື່ອສົ່ງ ຄຳ ແນະ ນຳ, ຂ່າວກ່ຽວກັບການຄ້າໃນເວລາເດີນທາງ.

ການທ່ອງທ່ຽວຮາວາຍຍັງມີຄວາມບົກຜ່ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍອົງການປົກປ້ອງໂລກທົ່ວໂລກ (COVID-19) …

ການໃຊ້ຈ່າຍທັງ ໝົດ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຮາວາຍໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ແມ່ນ 385.3 ລ້ານໂດລາ - ຫຼຸດລົງ 73.6%