ປະເພດ - ຂ່າວການເດີນທາງຂອງເອີຣົບ

ໂຄງການຄົ້ນຄ້ວາ ໃໝ່ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອເຮັດໃຫ້ສະຖານທີ່ໃນລົ່ມພາຍໃນປອດໄພໃນໄລຍະ ...

ນັກວິສະວະກອນຈາກມະຫາວິທະຍາໄລ Glasgow ກຳ ລັງ ນຳ ໜ້າ ໂຄງການດັ່ງກ່າວ, ເຊິ່ງ ນຳ ເອົາຜູ້ຊ່ຽວຊານໃນ ...