ປະເພດ - ຂ່າວການບິນ

Israel plans to open international travel to vaccinated...

ອິດສະຣາເອນຈະເລີ່ມຕ້ອນຮັບບັນດາກຸ່ມນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນທີ່ໄດ້ຮັບການສັກຢາປ້ອງກັນທີ່ກັບມາປະເທດ