ປະເພດ - ຂ່າວລາງວັນການເດີນທາງ

ຂ່າວລາງວັນການເດີນທາງ: ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນ, ບໍລິສັດແລະສະມາຄົມໃນອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ. ໄດ້ຮັບການຍອມຮັບແລະໃຫ້ກຽດ.