ໝວດ ໝູ່ - ຂ່າວກ່ຽວກັບການແຕ່ງງານທີ່ ໜ້າ ຮັກ

ການທ່ອງທ່ຽວຮາວາຍຍັງມີຄວາມບົກຜ່ອງຢ່າງຮ້າຍແຮງໂດຍອົງການປົກປ້ອງໂລກທົ່ວໂລກ (COVID-19) …

ການໃຊ້ຈ່າຍທັງ ໝົດ ຂອງນັກທ່ອງທ່ຽວຮາວາຍໃນເດືອນກຸມພາປີ 2021 ແມ່ນ 385.3 ລ້ານໂດລາ - ຫຼຸດລົງ 73.6%