ປະເພດ - ປະຊາຊົນ

ປະຊາຊົນແມ່ນແຮງຂັບເຄື່ອນໃນອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ. ຜູ້ບໍລິຫານ, GM, ລັດຖະມົນຕີ, ຜູ້ ນຳ, ນັກທ່ອງທ່ຽວ ທຳ ມະດາ, ແລະອື່ນໆ. ເລື່ອງນີ້ແມ່ນກ່ຽວກັບຄົນທີ່ແລ່ນການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ, ຄົນທີ່ມີເລື່ອງເລົ່າເພື່ອບອກການເດີນທາງທົ່ວໂລກແລະຄົນທີ່ຕ້ອງການມີສຽງແລະກ່ຽວກັບຄົນທີ່ເປັນສຽງຂອງ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ.