ໝວດ - ຂ່າວນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ

ມີຂ່າວຫຍັງ ສຳ ລັບນັກທ່ອງທ່ຽວຕ່າງປະເທດ? ການປັບປຸງ, ແນວໂນ້ມແລະຄວາມຮູ້ທີ່ເປັນເອກະລັກທີ່ເປັນປະໂຫຍດແກ່ນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ, ນັກທ່ອງທ່ຽວທົ່ວໂລກແລະສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວຕ່າງໆທີ່ຕ້ອນຮັບນັກທ່ອງທ່ຽວສາກົນ