ປະເພດ - ຂ່າວການທ່ອງທ່ຽວຮ່ອງກົງ

ຂ່າວການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວຮ່ອງກົງ ສຳ ລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວແລະນັກທ່ອງທ່ຽວ.

ຊອກຫາຂ່າວທີ່ແຕກແຍກກ່ຽວກັບຄວາມປອດໄພ, ໂຮງແຮມ, ລີສອດ, ສະຖານທີ່ທ່ອງທ່ຽວ, ການທ່ອງທ່ຽວແລະການຂົນສົ່ງໃນຮ່ອງກົງ.

ຂໍ້ມູນການທ່ອງທ່ຽວຮ່ອງກົງແມ່ນກ່ຽວກັບການພັດທະນາ, ສິ່ງທ້າທາຍແລະການລາຍງານ ໃໝ່ ທີ່ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງການເດີນທາງແລະການທ່ອງທ່ຽວ.