ໝວດ - ຂ່າວກ່ຽວກັບສະມາຄົມນັກທ່ອງທ່ຽວ

ຂ່າວກ່ຽວກັບອົງການຈັດຕັ້ງການທ່ອງທ່ຽວແລະສະມາຄົມການທ່ອງທ່ຽວ.
ຂ່າວປະກອບມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບ UNWTO, WTTC, ETOA, ICTP, ຄະນະທ່ອງທ່ຽວອາຟຣິກາ, ASTA, USTOA, PATA, ອົງການທ່ອງທ່ຽວພາກໃຕ້ປາຊີຟິກ, DRV ແລະອີກຫຼາຍໆຢ່າງ.