ປະເພດ - ສິດທິມະນຸດ

ຂ່າວແລະການປັບປຸງກ່ຽວກັບສິດທິມະນຸດ, ການຄ້າມະນຸດ, ການຂູດຮີດທາງເພດຂອງເດັກນ້ອຍແລະມືດມົນຂອງອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ.ກົດ​ບ່ອນ​ນີ້ ເພື່ອສົ່ງຂ່າວແລະ ຄຳ ແນະ ນຳ.