Categoryວດ--ູ່ - ຂ່າວຕ່າງ Various

ຂ່າວທົ່ວໂລກກ່ຽວກັບຫົວຂໍ້ຕ່າງ

ຂ່າວສຸຂະພາບ

ກຸ່ມຄວາມສົນໃຈໃໝ່ຂອງ WTN ກ່ຽວກັບຄວາມຕ້ອງການການທ່ອງທ່ຽວລະຫວ່າງປະເທດ...

ສະມາຊິກ​ເຄືອ​ຂ່າຍ​ການທ່ອງທ່ຽວ​ໂລກ​ໄດ້​ປຶກສາ​ຫາລື​ກັນ​ໃນ​ວັນ​ອັງຄານ​ວານ​ນີ້​ວ່າ​ຈະ​ຕອບ​ໂຕ້​ຕໍ່​ສະຖານະ​ການ​ທີ່​ພົ້ນ​ເດັ່ນ​ຂຶ້ນ​ດ້ວຍ​ການ​...