ປະເພດ - ICTP

ອົງການຮ່ວມມືດ້ານການທ່ອງທ່ຽວສາກົນແມ່ນອົງການສະມາຊິກທົ່ວໂລກ ສຳ ລັບອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ.

ການເຕີບໂຕ GREEN & QUALITY = ທຸລະກິດ