ໝວດ - ຂ່າວການລົງທືນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວ

ຂ່າວແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບການລົງທືນດ້ານການທ່ອງທ່ຽວໃນອຸດສະຫະ ກຳ ການທ່ອງທ່ຽວແລະການທ່ອງທ່ຽວ.

ການ ສຳ ມະນາກ່ຽວກັບການລົງທືນ, ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບທະນາຄານ, ການປະຊຸມການລົງທືນ, ການໃຫ້ ຄຳ ປຶກສາແລະໂອກາດ